Wat is TCG

De traditionele Chinese geneeswijze (TCG) verschilt erg van de westerse geneeskunde. Volgens de theorie van de Chinese geneeskunde hangen alle onderdelen van het lichaam met elkaar samen en behoren zij in onderlinge harmonie met elkaar te functioneren. Dan is het lichaam ‘gezond’.

De westerse geneeskunde richt zich vooral op het behandelen van de gevolgen van kwalen en aandoeningen. Naast het verhelpen van de gevolgen van ziektes, heeft de Chinese geneeskunde als doel de ziekte zelf volledig te bestrijden door de algehele conditie van het lichaam van de patiënt te verbeteren en de verschillende organen met elkaar in harmonie te brengen. Dit is de integratieve aanpak van de traditionele Chinese geneeswijze.

Deze integratieve aanpak wordt al zichtbaar tijdens het stellen van de diagnose. Tijdens het stellen van de diagnose zal de arts beginnen met de anamnese. Dit wil zeggen dat de arts u allereerst uitgebreid zal bevragen over de symptomen en voorgeschiedenis van uw ziekte en uw algehele lichamelijke conditie. Vooral dit laatste is van belang, omdat niet alleen de symptomen van uw ziekte bestreden moeten worden, maar ook de ziekte zelf. En dit is pas goed mogelijk, wanneer uw gehele lichaam weer in harmonie functioneert.

Na het gesprek zal de arts uw tong bekijken. Volgens de theorie van de TCG zijn de meridianen en interne organen alle direct of indirect verbonden met de tong. De tong is hierdoor voor de arts een spiegel van de conditie van het gehele lichaam. Wanneer zich op een bepaalde plaats van het lichaam een ziekte ontwikkelt, is de deskundige Chinese arts in staat om dit aan de hand van de tong vast te stellen. Het verloop van de ziekte, de locatie van de ziekte en de oorzaak van de ziekte zijn voor hem allemaal van de tong af te lezen. Ten aanzien van de interne harmonie in het lichaam is van de tong af te lezen of de , de zogenaamde kosmische kracht of levenskracht voldoende of onvoldoende is.

Daarnaast zal de Chinese arts de conditie van uw pols willen onderzoeken. Naast de tong vormt de pols ook een belangrijke weerslag van de conditie van de organen in het lichaam.

Omdat beide artsen van onze praktijk ook opgeleid zijn in de westerse geneeskunde, kunnen zij het ook belangrijk vinden om met de stethoscoop te luisteren naar de geluiden in uw lichaam (auscultatie) en uw bloeddruk te meten.

Na dit zorgvuldige allereerste onderzoek kan het voor de arts noodzakelijk zijn om u verder lichamelijk te onderzoeken in de behandelkamer.

Na het zorgvuldige onderzoek kan de arts de diagnose stellen en een passend en doeltreffend behandelplan opstellen.